கண்ணீர் காசாகிறது

இது கதையல்ல.. நிஜம் வே. மதிமாறன் லட்சுமி திறமையான நடிகை. அவர் நடிப்பின் முழு பரிமாணத்தையும் வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு இவ்வளவு நாட்கள் கழித்து இப்போதுதான், அதுவும் ‘கதையல்ல நிஜத்தில்’தான் அமைந்திருக்கிறது.    தாயும் மகளும் ஒரே ஆணுடன் உறவு. (அவள் ஒரு … Read More

%d bloggers like this: