பாரதியின் விஷம் தோய்ந்த வார்த்தை ‘ஈனப் பறையர்’

 ‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 6 இரண்டாவது அத்தியாயம் ‘பேராசைக் காரனடா பார்ப்பான் – ஆனால் பெரிய துரை என்னிலுடல் வேர்ப்பான், -என்று பார்ப்பனர்களையே சாட்டை எடுத்து விளாசி இருக்கிறான் முண்டாசுக் கவி. அது மட்டுமா- ‘ஒரு கிழச் சாம்பான் … Read More

%d bloggers like this: