‘பத்த வைச்சிட்டியே பரட்ட’ புது புத்தகம்

வே. மதிமாறன் பதில்கள்   ………………………………………………………………………………… அதற்கு விழிப்புணர்வு ஆசிரியர், காமராஜ், “கேள்வி பதில் பக்கத்தை ஆரம்பிக்கலாம். அதை நீங்களே எழுதுங்கள்” என்றார். “நான் எழுதுவதை விட, மிக பிரபலமான எழுத்தாளர்கள் யாரையாவது எழுத வையுங்கள். அது பத்திரிகைக்கு விளம்பரமாகும்” என்றேன். … Read More

%d bloggers like this: