தன்னைத்தானே சுரண்டிக் கொள்ளும் நடுத்தர வர்க்கம்

  நீண்ட நாட்களாக நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தான் அவன். பல டாக்டர்களைப் பார்த்தாகி விட்டது. குணமாகவில்லை. குடும்ப நண்பர் ஒருவர் வந்து சொன்னார்; ‘‘இந்த நோய்க்கு இந்த டாகடர் சிறப்பாக சிகிச்சை அளிப்பார். இவரைப் போய் பாருங்கள். நிச்சயம் நோய் குணமாகும்” என்றார். அவனை … Read More

%d bloggers like this: