மெல்லிசை மன்னர் எம்.எஸ். விஸ்வநாதனுடன் ஒரு சந்திப்பு

நேர்காணல்; வே. மதிமாறன் மெல்லிசை மன்னருடன், வே. மதிமாறன் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் மெல்லிசை மன்னர் உங்களின் பிரச்சினைகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? உண்மை அதுதான். சிக்கலான நேரங்களில், உங்களின் தனிமை அவரோடு கழிந்து இருக்கும். ‘மனசே சரியில்லை’ … Read More

%d bloggers like this: