வாடகை விருந்தாளி

ஆச்சாரத்தின் அவதாரங்கள் தொடர்ச்சி -3   -வே. மதிமாறன் நியாயந்தான். அப்படியானால் என்ன ‘போர்டு’ வைக்க வேண்டும்? ‘வெஜிடேரியன் ஒன்லி’ அப்போ எதுக்கு ‘பிராமின்ஸ் ஒன்லி’ போர்டு?இப்போ புரியுது இல்ல, ஆச்சாரத்திற்கான அர்த்தம். இப்படி ‘பிராமின்ஸ் ஒன்லி’ போர்டு வைத்து, ஆச்சாரத்தைக் காப்பற்றுகிற … Read More

%d bloggers like this: