ஸமஸ்க்ருதமே சிறந்த மொழி

இந்தக் கண்ணுலதான் ஒளி தெரியது அருள் வழியிதுன்னு சொன்னாங்க ‘பாரதி‘ ய ஜனதா பார்ட்டி‘ – 15                           நான்காவது அத்தியாயம் நமது முன்னோர்களும் அவர்களைப் பின்பற்றி நாமுங்கூடப் புண்ணிய பாஷையாகக் கொண்டாடி வரும் ஸம்ஸ்கிருத பாஷை மிகவும் அற்புதமானது. அதைத் தெய்வ … Read More

%d bloggers like this: