தமிழ் ப்ரதானம் ஆனால்… பாரதியின் மாறுவேடம்

  ‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 16 நான்காவது அத்தியாயம் “அகரமுதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முற்றே உலகு” என்று தொடங்கிய திருவள்ளுவர், தன்னுடைய 1330 குறள்களிலும் கடைசிவரை ஆதிபகவான் யார் என்று சொல்லாமலேயே விட்டுவிட்டார். இது, சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு … Read More

%d bloggers like this: