இந்துவா? அது அவுங்க மட்டும்தாங்க

ஆடு, மாடுகளை பலியிடுதல் பிடிக்காது பகவானுக்கு, சுத்த சைவம். இஸ்லாமியர் ரத்தம் என்றால்… அது தான் ஆனைமுகத்தானுக்கு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்.. இந்து மதம் என்பது ஜாதிதான் என்று கூறுகிறீர்கள். அப்படியானால் அங்கே மத உணர்வே கிடையாதா? -எஸ். விக்னேஸ்வரன் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான … Read More

%d bloggers like this: