தசாவதாரம்

வராக அவதாரத்தில் பெருமாள் பெருமாள் எடுத்த பத்து (தச) அவதாரங்களில் ஒன்று இது. நேரம் கிடைத்தால் கமல்ஹாசனின்  பத்து அவதாரங்களைப் பார்த்து விட்டு, அது குறித்து  எழுதுவோம்.

%d bloggers like this: