‘என்ன ஒரு வீரியமிக்க ஆண்மை?` -Intellectual approach

‘பாரதி` ய ஜனதா பார்ட்டி` என்ற உங்கள் நூலில், பாரதி கவிதையில் உள்ள வடிவம், அழகியல் குறித்து நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்று நாகர்ஜுனன் என்ற அறிவுஜீவி தனது வலைப்பதிவில் எழுதியிருக்கிறாரே? –விஜய் ஜா னகி ‘பாரதி` ய ஜனதா பார்ட்டி` … Read More

%d bloggers like this: