ஜாதி உயர்வானது குடும்பத்தின் பரம்பரையான ஞான விசேஷத்தை…..

  ‘பாரதி‘ ய ஜனதா பார்ட்டி‘ – 23   ஆறாவது அத்தியாயம்     பெண்கள் பள்ளிக்கு பார்த்தசாரதி அய்யங்கார் என்பவர் நன்கொடை அளித்ததைப் பாராட்டி, புதுமைப் பெண்களை உருவாக்கிய மகாகவி பாரதி, இந்தியாவின் தலைசிறந்த பெண்நிலைவாதிகளான கர்கி, மைத்ரேயி, … Read More

%d bloggers like this: