திருநெல்வேலியே திகு திகுவெனத் தீப்பற்றி எரிகிறது

சுதேசிப் போர் கப்பல் தளபதி-2     அன்றைய காங்கிரஸ் கட்சியின் திலகர் அணியைச் சேர்ந்த விபின் சந்திரபால் சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்த நாளை சுயராச்சிய நாளாகக் கொண்டாட முடிவு செய்யப்படுகிறது. தடை விதிக்கிறான் கலெக்டர் விஞ்ச். 1908 மார்ச் 10ம் நாள் … Read More

%d bloggers like this: