ஆரிய சமாஜ்களைப் பற்றி டாக்டர் அம்பேத்கர்

  ‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’ – 23   ஆறாவது அத்தியாயம்   பாரதியின் இந்த அவஸ்தைகளுக்கும், ஆவேசத்திற்கும் காரணம், உலகின் தலைசிறந்த, ஈடு இணையற்ற ஒரே தத்துவம் வேதங்களே என்று அவர் நம்பியது.   ‘வேதங்கள் சொன்ன படிக்கு … Read More

%d bloggers like this: