பா.ஜ.க. அலுவலகம் மீதான தாக்குதலும் சுப்பிரமணிய சுவாமி மீதான தாக்குதலும்

  – ‘யாரா இருக்கும் அது?’ என்ற உங்களது,  கட்டுரையில் எல்லாவற்றையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால், சுப்பிரமணியன் சுவாமியைத் தாக்கியதைப் பற்றி குறிப்பிடவில்லையே? அதுதானே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம்? -கே. குமார்   சுப்பிரமணய சுவாமி, மீது நடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டத் தாக்குதலை மட்டுமல்ல, முதல்வரின் … Read More

%d bloggers like this: