‘பெரியாரை புரிந்து கொள்வோம்’-கலந்துரையாடல்

பெரியார் பற்றி ஜரோப்பிய நாடுகளில் வாழும் தமிழர்களோடு ஒருகலந்துரையாடல். குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்கள் பெரியார் பற்றி என்னுடன், பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் ‘டி ஆர் டி தமிழ்ஒலி‘ வானொலியில் (30-12-2008) நேரடியாக கேட்ட கேள்விகளுக்கு அளித்த விளக்கம். நிகழ்ச்சி நடத்துபர்களோடு அரை மணிநேரம் … Read More

%d bloggers like this: