ஜாதி வெறிக்கு ‘நான் தமிழன்’ என்று பெயர் வைத்திருப்பது அதனினும் கேவலம்

குமுதத்திற்கு அனுப்பிய வக்கீல் நோட்டிஸ் விவிரம்: எம். பாலச்சந்தர் வழக்கறிஞர் காட்டூர் கோவை-9 1.சம்பத் பிஏ பிஎல்., 2. ஈ.மு. சாஜித் பிஎஸ்சி எல்எல்பி., 3. அ. பார்த்தசாரதி பிஏ பிஎல்., 4. வெண்மணி எம்ஏ பிஎல் 5. லெனின் பிஎஸ்சி … Read More

%d bloggers like this: