உறவுகளை உரசிப்பார்க்கும் தங்கம்

மனிதர்களுக்கு, மனிதர்களைவிட தங்கத்தின் மேல் மோகத்தை, வெறியை கிளம்பும் ‘அட்சய திரிதியை‘ என்கிற அநாகரிகத்தை கண்டித்து மீண்டும் பிரசுரிக்கப் படுகிறது சென்னை துரைப்பாக்கத்தில் , குப்பையில் கிடந்த வெள்ளியை பங்குபோடுவதில் ஏற்பட்ட தகராறு, மூன்று பேரின் கொலையில் முடிந்திருக்கிறது. வெறும் நூறு … Read More

‘அட்சய திரிதியை‘ நகை வாங்கினால் நல்லது

நகைக்கடைக்காரன் அட்சய திரிதியை என்று சொல்லி மக்களை கூட்டமாக கடையில் குவிப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து? –ராமஜெயம் சமூக விழிப்புணர்வு மே மாத இதழில் இப்படி எழுதினேன், அட்சய திருதியை அன்று நகை வாங்கினால் மிகவும் நல்லதாம். உண்மைதான். நகைக்கடைக்காரனுக்கு. வே. … Read More

%d bloggers like this: