ஈழம்-ஊடகங்கள்-திமுக-பெரியார்-அம்பேத்கர்-காதல்-மதம்-ஜாதி: விரிவானப் பேட்டி

அமெரிக்காவில் இருக்கிற சில தமிழ் இளைஞர்கள் இணைந்து, அதிகாலை. காம் (www.adhikaalai.com) என்ற பெயரில் இணைய தளம் நடத்துகிறார்கள். அந்த இணையதளத்திற்காக ஒரு சிறப்புப் பேட்டியை என்னிடம் நண்பர் மகிழ்நன் 12.4.2009 அன்று  மும்பையில் இருந்து தொலைபேசி வழியாக எடுத்தார். அந்தப் … Read More

%d bloggers like this: