டாக்டர் அம்பேத்கர் ஏன் சிறப்பானவர்?

கருத்தரங்கம்
.
டாக்டர் அம்பேத்கர் ஏன் சிறப்பானவர்?

இடம்: எம்.ஆர்.ஆப் தொழிலாளர் சங்க அரங்கம்

திருவொற்றியூர் மார்கெட் அருகில்

சென்னை-19

நாள்: 12-7-2009

ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: காலை 10 மணி

கருத்தரங்க உரை:     வே. மதிமாறன்

நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு:


அம்பேத்கர் சிறுத்தைகள் இயக்கம்