மும்பையில் முப்பெரும் விழா

நிகழ்வு நாள்: 04- அக்டோபர் -2009. நிகழ்விடம்: மாநகராட்சி பள்ளி மைதானம், தாராவி குறுக்குச்சாலை வெளியிடப்படும் நூலின் பெயர் : தோழர் மதிமாறன் எழுதிய “நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை எனக்கடிமை யாருமில்லை”– டாக்டர் அம்பேத்கர் குறித்த ஆய்வு நூல் மற்றும் அம்பேத்கர் … Read More

%d bloggers like this: