பிடரி மயிர் பிடித்து உலுக்கிய தலைவன்

-கோவி.லெனின் ‘நக்கீரன்’ இதழின் தலைமைத் துணை ஆசிரியர் எழுத்தாளார், ஆவணப்பட இயக்குநர். வரலாறு உண்மையானதாக இருந்தாலும் அதனை அறிமுகப்படுத்தும் விதத்திலும் அது பரப்புரை செய்யப்படும் விதத்திலும்தான் தாக்கத்தை உருவாக்கும். வரலாற்று நாயகர்களும் அப்படித்தான். இந்தியாவை காந்தி நாடு என உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம். … Read More

%d bloggers like this: