கடவுள் நம்பிக்கையும் முற்போக்கானதுதான்…

சுயஜாதி உணர்வைவிட, மதஉணர்வும் கடவுள் நம்பிக்கையும் ஆபத்தானது அல்ல, முற்போக்கானது என்று சொல்லி இருக்கிறீர்களே, அது எப்படி? -தமிழ்ப்பித்தன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சுயஜாதி உணர்வைவிடவும், வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளாரின் இறைநம்பிக்கை ஆபத்தில்லாதது. அன்பு மயமானது. வடமாவட்டத்து வாழும் முத்துராமலிங்கத் தேவரான டாக்டர் … Read More

%d bloggers like this: