பணமா? பாசமா?

பொருளாதாரமே அனைத்து உறவுகளையும் தீர்மானிக்கிறது என்கிறார்களே, அதெப்படி அன்புதானே அனைத்து உறவுகளையும் தீர்மானிக்கும்? –வி.மஞ்சுளா, சென்னை. அப்படி ஒரு அவல நிலைக்கு சமூகம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சுட்டிக் காட்டவே மாமேதை காரல் மார்க்ஸ் அதைச் சொன்னார். நம் அன்புக்குரியவர்கள் இறந்துபோனால், அவர்கள் … Read More

%d bloggers like this: