‘பேராண்மை’ திரைப்படத்தின் விமர்சனக் கூட்டம்

*** தொடர்புடைய பதிவுகள்: பெரியார்-எம்.ஆர்.ராதா-திமுக-மணிரத்தினம்-ஏ.ஆர்.ரகுமான்: இஸ்லாமியர் புறக்கணிப்பும் ஆதரவும் எதிர்ப்பும் ‘பேராண்மை’ -‘முத்துக்களை எடுத்து பன்றிகளின் முன் போடாதீர்கள்’ ‘பேராண்மை’- சென்சாரின் சிறப்பு

%d bloggers like this: