அம்பேத்கர் திரைப்படம் வெளியாகமல் இருக்க திட்டமிட்ட சதி

டாக்டர் அம்பேத்கர் திரைப்படத்தை வெளி கொண்டுவருவதற்காக பலர் முயற்சிக்கிறார்கள். டாக்டர் அம்பேத்கரின் டி சர்ட் கொண்டு வந்த நாங்களும் அண்ணலின் திரைப்படத்தை வெளிகொண்டு வர  முயற்சிக்கிறோம். அந்தப் பணியில் தன்னை தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக்கொண்ட தோழர்கள் வேந்தனும், லெமூரியனும். டாக்டர் அம்பேத்கர் திரைப்படம் … Read More

%d bloggers like this: