ஓமோ செக்ஸ்… சூப்பர்டா மச்சான்…

  ‘பழைய ஏற்பாடு’ காலத்திலேயே இருந்த இந்த பழக்கத்தை ரொம்ப நவீனமானதுன்னு… புதுசா வந்து கட்டுடைக்கிறாங்களாம். ‘அ. மார்க்ஸ் போன்றவர்கள் சில பெண்களுககு ஆதரவாக ஒரு கோஷ்டியாகவும், சூரியதீபன் போன்றவர்கள் அதுபோலவே சில பெண்களுக்கு  ஆதரவாக இன்னொரு கோஷ்டியாகவும் பிரிந்து மார்க்சியத்தின் … Read More

%d bloggers like this: