ராஜமரியாதை

குலக்கல்வித் திட்டம் போராட்டம் அடிதடி சிறைச்சாலை … இட ஓதுக்கீடு கல்வி வேலைவாய்ப்பு உயர் பதவி ராஜமரியாதை … இருந்தும்… ஊருக்கு வெளியே சேரி. *** –‘இனி’ மாத இதழுக்காக, 1994 பிப்ரவரியில் எழுதியது. தொடர்புடையவை: வே.மதிமாறன் கவிதைகள்

%d bloggers like this: