பெரியார்; தலித் விரோதியா?

தந்தை பெரியார், தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யவில்லை அல்லது தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக இருந்தார் என்று பொய் பிரச்சாரம் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டு வருகிறது. சமூக அக்கறையாளர்கள் போர்வையில் இப்படி பெரியாருக்கு எதிராக பேசுகிறவர்கள் சுயஜாதி வெறியார்களாகவே இருக்கிறார்கள். பெரியாரை விமர்சித்துவிட்டு; அவருக்கு மாற்றாக, தன் … Read More

%d bloggers like this: