சானிடரி நாப்கின்; நமது கருத்தும், அதிமுக அரசின் திட்டமும்

தேர்தலுக்கு முன் ‘பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவை, இலவசத் தாலி அல்ல; சானிடரி நாப்கின்தான்’ என்று தங்கம் மாத இதழில் வாசகர் கேள்விக்கு நான் எழுதிய பதிலில், குறிப்பிட்டு இருந்தேன். பிறகு அதை இணையத்திலும் வெளியிட்டிருந்தேன். பரவலாக பலரின் கவனத்திற்கும், விவாதத்திற்கும் அது உள்ளானது. … Read More

%d bloggers like this: