பெரியார்-அம்பேத்கரின் இன்றைய தேவை

தொடர்புடையது:

‘துக்கம்’ குறும்படம் வெளியீடு

4 thoughts on “பெரியார்-அம்பேத்கரின் இன்றைய தேவை

  1. Pingback: Indli.com
  2. தமிழகம்/தமிழர்/ தமிழ் என்று முழங்க வேண்டிய காலக் கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம்.!!!

    திராவிடம் என்ற சொல்லை உபயோகித்து அண்டைய மாநில மொழி பேசுபவர்களே அதிகம் பயனடைந்து, நம்மை புறம் தள்ளி முன்னேறியுள்ளனர் .ஆதலால் நெல்லுக்கும், புல்லுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத, பல முடத் தெங்குத் தமிழர்கள்/ வெகுளிகள் உருவாகி தமிழினம் முன்னேற தன்னை அறியாமலே, தமிழர் முன்னேற்றத்துக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகின்றனர். எனவே இனி தமிழகம்/தமிழர்/ தமிழ் என்று முழங்க வேண்டிய காலக் கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம்.
    வாழ்க தமிழ் உணர்வு. வாழ்க பகுத்தறிவு.

  3. டாக்டர் அம்பேத்கர் வட நாட்டுப் பெரியாரா ?!

    சூரியனைப் போன்ற அம்பேத்கரை பகல் நிலவு என்று சிறுமைப் படுத்துவது அடுக்காதைய்யா அடுக்காது.

Leave a Reply

%d bloggers like this: