தமிழ் முகங்கள் Set property போல்தான் பாரதிராஜாவிற்கு…

இயக்குநர் இமையம் பாரதிராஜா படங்களில் சாதி உணர்வை பற்றி குறிப்பிட்டு இருந்தீர்கள். ஆனால் அவர் படத்தில்தான் உண்மையான கிராமத்து தமிழ் முகங்களை பார்க்க முடிந்தது? -கு. செல்வநம்பி, திருச்சி. ஆமாம். ஏரி, குளம், குட்டை, மாடு, ஆடு புழுதி, சகதி இவைகளை … Read More

%d bloggers like this: