காந்தி – நண்பரா துரோகியா?

காந்தியை சாட்சியாக வைத்தே,காந்தியின் அடிப்படையையே கேள்விக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறேன். இரண்டில் ஒன்று முடிவு காண வேண்டும். ஒன்று என் கேள்விகளுக்குரிய பதில்களைச் சொல்லி, என்னை காந்தியவாதியாக மாற்ற வேண்டும். முடியவில்லை என்றால், அவர்கள் காந்தியை விட்டொழிக்க வேண்டும். தமிழ்த் தேசியம், இந்திய … Read More

%d bloggers like this: