காந்தியம்; காந்தியிடமே இல்லை..

காந்தியைப் பற்றிய உங்கள் நூலில்; காந்தியை பெரியார், அம்பேத்கர் பார்வையில் அணுகி, அந்த மூன்று கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறீர்களா?

-கனல்

காந்தியை, காந்தியப் பார்வையிலேயே கேட்டிருக்கிறேன்.

தொடர்புடையவை:

மூன்றாம் பதிப்பாக வந்திருக்கிறது..

காந்தி – நண்பரா துரோகியா?

காந்தியக் கேள்விகள்; அதிகமில்லை ஜென்டில்மேன்..

*

புத்தகக் காட்சியில்,‘கீழைக்காற்று, கருப்பு பிரதிகள்,  தடாகம், புலம், முரண்” கடைகளில் கிடைக்கும்.

‘அங்குசம்’

ஞா. டார்வின்தாசன்
எண்.15, எழுத்துக்காரன் தெரு
திருவொற்றியூர்
சென்னை-600 019.

பேச: 9444 337384

2 thoughts on “காந்தியம்; காந்தியிடமே இல்லை..

  1. Pingback: Indli.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: