கூடங்குளம் அணுஉலை எதிர்ப்பும் 8 மணிநேர மின்வெட்டு எதிர்ப்பும்

அணுஉலையால் ஏற்படப்போகும் ஆபத்தை உணர்ந்து, ‘அணுஉலை வந்தபிறகு அதன் அலையால் சாவதைவிட, அதை வராமல் தடுத்து போராடியாவது சாகலாம். வாழ்வா, சாவா? ரெண்டில் ஒன்று’ என்று மீனவ மக்களும், அணுஉலை எதிர்ப்பாளர்களும் போராடி வருகிறார்கள். இன்னொரு புறத்தில் ஒருநாளைக்கு எட்டு மணிநேரம் … Read More

மூத்த காதல் இணையர்களுக்கு பாராட்டு..

தொடர்புடையவை: காமவெறிக்கும்பலும் காதலர் தினமும் இளிச்சவாய் காதலர்களும்- காதலர் தின வியாபாரிகளும்

%d bloggers like this: