ஜொள்ளு காழ்ப்புணர்ச்சி-தகுதி திறமை

பெண்விடுதலை கருத்துக்களில் உடன்பாடு இல்லாத, பெண்களை குறித்தான மிக மோசமான கண்ணோட்டம் கொண்ட, ஆண்கள்தான் திறமைசாலிகள், பெண்கள் முட்டாள்கள் என்று அடாவடித்தனமாக பேசுகிற முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கும் ஆண்கள்; அலுவலகங்களில் மற்றும் இதர வாய்ப்புகளில் திறமையான ஆண்களைவிட திறமையற்ற பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். இதற்கு என்ன காரணம்?

-பிரேமா, சென்னை.

ஜொள்ளு.

திறமையான ஆண் தன்னை வீழ்த்தி தன் பதவிக்கு வந்துவிடுவானோ என்கிற பயம். அந்த காரணத்திற்காகவும், திறமையற்ற பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல, திறமையற்ற ஆண்களுக்கும் வாய்பபு தரப்படுகிறது.

பெண்விடுதலை கருத்துக்களில் தீவிர ஈடுபாடு கொண்ட ஆண்களில் சிலரும் ஜொள்ளு மற்றும் காழ்ப்புணர்ச்சி போன்ற சில்லரை வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள்.

*

திரு.ஷேக் மொய்தீன் அவர்களை ஆசிரியராக கொண்டு வெளிவருகிற தங்கம் 2012 பிப்ரவரி மாத இதழில் வாசகர் கேள்விக்கு நான் எழுதிய பதில்.

தொடர்புடையவை:

கடலை மன்னர்களின் உருவ வழிபாடு

பொண்டாட்டிய நம்பறவனுக்கு பேர்தான் புருசன்..

பெண்களைப் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது!

%d bloggers like this: