அவுங்க வரலாம்.. இவுங்க வரக்கூடாதா?

இது தமிழர்களோடு உறவாடி நல்லபடியா உள்ள போயிகிட்டுதானே இருக்கு...

தமிழகத்தில் வட இந்தியர்கள் வேலை தேடி வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்களே? இதற்கு என்னதான் தீர்வு?

கனல்

தமிழகத்திற்கு வட நாட்டில் இருந்து தொழில் அதிபர்கள் தொழில் தொடங்கி லாபம் சம்பாதிக்க வரலாம்;   தொழிலாளர்கள் வேலைத் தேடி வாழ்க்கை நடத்த வரக்கூடாதா?

3 thoughts on “அவுங்க வரலாம்.. இவுங்க வரக்கூடாதா?

Leave a Reply

%d bloggers like this: