செல்போனில் பெண்கள்….

சாலைகளில் அலுவலகங்களில் இதுபோன்ற பொது இடங்களில் செல்போனில் பேசிக் கொண்டு இருப்பதில் பெண்களே அதிகமாக இருக்கிறார்களே ஏன்? -க. முத்து, சென்னை. மிகப் பெரும்பாலும், வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு செல்போன், வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்லும்போது போட்டுக் கொண்டு போவதும், வீட்டுக்குள் … Read More

%d bloggers like this: