பெரியார் சிலைக்கு மாலை போடலாமா?

பகுத்தறிவாளர்கள் ஏன் பெரியார் சிலைக்கு மாலை போடுகிறார்கள்? -என். இஸ்மாயில், திருநெல்வேலி. ஏன் போடக்கூடாது. பாக்காத கடவுள அல்லது இல்லாத கடவுள இருக்கிறதா நினைச்சி, இந்துக்கள் மாலை போடுறாங்க, அதன் மூலம் இந்து மதத்தை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். மக்களுக்காக பாடுபட்ட தலைவரை … Read More

%d bloggers like this: