பிராமணாள் கபே: என் மீதான குற்றச்சாட்டும் எனது விளக்கமும்

பிராமணாள் கபே: தலையில் பிறந்தவர்களா-தந்தை பெரியாரா? – என்ற ஒரு பதிவை எழுதியிருந்தோம். அது பற்றி திராவிடர் கழகத்தைச் சேர்ந்த நண்பர் மணிமகன் எழுப்பிய குற்றச்சாட்டும், நமது விளக்கமும். * நண்பர் மதி த.பெ.தி.க.உறுப்பினர் என்ற முறையில் இப்பதிவில் கடைசியாக த.பெ.தி.க.விற்கு மட்டும் … Read More

%d bloggers like this: