தருமபுரி ஜாதி வெறியர்களுக்கு எதிராக..

….. தொடர்புடையவை: தருமபுரி: தலித் மக்கள் மீது வன்னிய ஜாதி வெறி தாக்குதல்; மத்த ஜாதிக்காரர்கள் யோக்கியமா? பிராமணாள் கபே: தலையில் பிறந்தவர்களா-தந்தை பெரியாரா? ஷிவ்ராம் அய்யர்-சௌம்யா அய்யர்-Splendor அய்யர்: ஜாதியை ஒழிச்ச HERO Splendor பறையர்; விளம்பரபடுத்த தயாரா? அல்லது Splendor அய்யருக்கு முடிவு … Read More

%d bloggers like this: