இந்துமதத்தின் இரண்டு கிளைகள்:தலித் விரோதம்-இஸ்லாமிய விரோதம்

தலித் விரோதிகளோடு, எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் சமரசம் செய்து கொள்கிற தலித் இயக்கங்கள், தங்களுக்குள் ஒரு தலித் கூட்டமைப்பை உருவாக்க முயற்சிப்பதுக் கூட இல்லை.. * 1956 டிசம்பர் 6 டாக்டர் அம்பேத்கர் மரணம். 1992 டிசம்பர் 6 பாபர் மசூதி … Read More

%d bloggers like this: