உண்மையின் மீது துப்பாக்கிச் சூடு!

original

நீதிபதி சம்பத் கமிஷனின் அறிக்கை
கல்லறையைத் தோண்டி
பிணங்களை மீண்டும் சுட்டது

*

 அக்டோபர் 31 அன்று face book ல்எழுதியது