பாரதிராஜாவின் இனவாதத்திற்கு கேரள அரசின் பரிசு

‘தமிழ் சினிமாவில், கன்னடர்கள், மலையாளிகள் ஆதிக்கம்… தமிழகத்தில் திருமலை நாயக்கர் வழிவந்த தெலுங்கர்களின் ஆதிக்கம்.. திராவிட இயக்க அரசியல் தமிழனுக்கு எதிரானது… பெரியார் சரியில்லை.. ஏன் தமிழனுக்குத் தலைமை தாங்க தமிழனே கிடைக்கிலையா.. தமிழனுக்கு அந்தத் தகுதியில்லையா?’ என்று நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் … Read More

%d bloggers like this: