புரட்சித் தலைவர் தந்த ‘தடி’ விருந்து

‘எம்.ஜி.ஆர் வீட்டுக்கு யார் போனாலும் அவர்களைச் சாப்பிட வைக்காமல் அனுப்ப மாட்டார்’ இப்போதும் இந்த வசனத்தை யார் சொன்னாலும், எனக்குச் சில காட்சிகள் சடசட வெனத் தோன்றி மறையும். நானும் என் தம்பியும் பள்ளி நாட்களின் விடுமுறையின்போது ஸ்ரீபெரும்பந்தூர் அருகில் உள்ள … Read More

%d bloggers like this: