காரல் மார்க்ஸ் தமிழரில்லை அதனால் மார்க்சியம் தீர்வாகாது

‘மார்க்சீயம் தோற்றுவிட்டது’ மதவாதிகளைப்போல் பேசுகிறார்கள் முற்போக்காளர்களும். சரி. அப்படியானல் எது ஜெயித்தது? அதைச் சொல்லுங்கள். அந்த பதிலில்தான் ‘காத்திருக்கிறது’ உண்மையும்; முன்பைவிடவும் மிக அதிகமான தேவையோடு எளிய மக்களின் ஆயுதமான மார்க்சியமும். * ‘காரல் மார்க்ஸ் தமிழர் இல்லீங்க’ அது மட்டுமல்ல; … Read More

தமிழ் உணர்வாளரின் தெலுங்கு டப்பிங்

அய்யா ராமதாஸ் அவர்கள் அப்போதே.. அதாவது, சமூக நீதி காவலராக தலித் தோழராக தமிழின மீட்பராக விடுதலைச் சிறுத்தைகளோடு இணைந்து தமிழ்குடிதாங்கியாக ‘அருள்பாலித்து’ வந்த நாட்களிலேயே.. ‘நீதிக் கட்சி காலத்திலிருந்து பிறகு பெரியார் காலம் வந்து திராவிடக் கட்சிகளால் தமிழ் நாட்டில் … Read More

%d bloggers like this: