எளிய தமிழர்களை இளிச்சவாயனாக்கும் கட்சி(ஆம் ஆத் மீ)

தினமலருக்குப் போட்டி புதிதாக வந்த தமிழ் தி இந்து போல், பா.ஜ.க. விற்குப் போட்டி ஆம் ஆத் மீ. இந்து – பார்ப்பனியம் என்கிற குட்டையில் ஊறுகிற மட்டைகள். * ‘அவர்களுக்கு’ மட்டுமல்ல, ஞாநி பல முற்போக்காளர்களுக்கும் செல்லப் பிள்ளை. அவர் … Read More

%d bloggers like this: