ஜாதிய சொல்லு-தேர்தல் அறிக்கை-மன உளைச்சல்

திமுக வின் தேர்தல் அறிக்கையை பார்த்தால், அது எதிர்கொள்ளும் முதல் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் இதுதானோ என்ற சந்தேகம் வருகிறது. March 16  ‘உன் ஜாதிய சொல்லு. நீ தமிழனா இல்லையா என்பதை சொல்கிறேன்’ என்பதாகதான் இருக்கிறது தீவிர தமிழ்த்தேசியம். சிலர் வெளிப்படையா … Read More

%d bloggers like this: