இன்றைய சூழலில் பெரியார்-அம்பேத்கர் தொண்டர்களின் பணி

கருத்துரை வே. மதிமாறன் இடம்: வள்ளுவர் மன்றம், சேரன் தெரு, எண்-1, மறைமலைநகர். நாள்: 23.03.2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.00 மணி நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு பெரியார்-அம்பேத்கர் இளைஞர் முன்னணி மறைமலைநகர், கூடுவாஞ்சேரி. பேச : 7871115115

%d bloggers like this: