பா.ஜ கூட்டணி: களிமண்ணும் உமியும் கலந்து செய்து கலவை

ஒருத்தன் களிமண்ணை துணியில் கட்டி சோத்து மூட்டை போல்… எடுத்துக் கொண்டு காட்டுக்கு வந்தான். இன்னொருத்தன் உமி யை அதுபோலவே கட்டிக் கொண்டு வந்தான். இருவரும் மதிய உணவு நேரத்தில் தற்செயலாக சந்திக்கிறார்கள். உடனே அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு கூட்டணி ஏற்படுத்திக் கொண்டு … Read More

%d bloggers like this: